Företagsprofil

Administrativ Optimering admopt AB (admopt), har funnits sedan 1991

Då vi har stor erfarenhet och kunskap vad gäller programering och redovisning, blir våra program mycket väl utvecklade enligt vår målsättning
Våra kunskaper i bokföring gör att vi även hjälper vissa kunder med bokslut och avstämningar
Våra kunder finns från Uppsala i norr till Malmö i söder


Affärsidé

Utveckling av specialanpassade ekonomisystem utifrån en basdel, mot kunders speciella behov
Systemet skall vara helintegrerat så långt som möjligt och all registrering skall generera automatiskt bokföring i största utsträckning
Användare skall ej behöva tidigare datorvana eller bokföringskunskaper för att kunna använda sig av systemet


Målsättning

Skapa kundrelationer som ger underlag till systemförbättringar, och att kunder rekomenderar systemet vidare
Vända oss till små och medelstora företag med noll anställda och uppåt inom entreprenad och lagerförsäljning
Med riktad marknadsföring kontakta tänkta kunderAdministrativ Optimering admopt AB