Vi utvecklar färdiga affärssystem för mindre och medelstora företag

Systemet är skapat för att även företag med ingen eller liten kunskap i bokföring och administration skall kunna sköta sitt företag till fullo

Systemet är anpassat både till företag utan administrativ personal och där administrativ personal finns

Alla programdelar är nätverksanpassade och integrerade med alla programdelarVi utvecklar även specialanpassade datarutinerKontakta oss med ert behov av datastöd, så vi får presentera vad vi kan hjälpa till med
Administrativ Optimering admopt AB