admopt - affärssystem

Systemet utgår i de flesta fall ifrån "Meny", där man ställer in erfoderliga parametrar, säkerhetskopierar och uppdaterar systemet
Från menyn kopplar man på övriga erfoderliga moduler
Alla programdelar är helintegrerade, vilket innebär att när något utförs i en programdel blir informationen tillgänglig, utan åtgärd från er, i övriga programdelar
Bokföring och reskontror skapas automatiskt vid all registrering
i rutiner där bokföringskonton erfordras, sparas använda konton som förvalda i aktiv rutin
Standardmoduler: Meny, Bokföring, Administration, Lön och Entreprenad
Specialanpassade moduler: Kan anslutas vid behov


Meny

Innehåller rutiner för bla.:
- Länkar till övriga programdelar
- Säkerhetskopiering till lokal hårddisk, externt minne eller till admopt vid support
- Automatisk säkerhetskopia vid första start av systemet den dagen
- Kontroll om uppdatering med uppdateringsrutin
- Fönsterhantering
- Skrivarinställningar
- Handläggare


Bokföring

Innehåller rutiner för bla.:
- Registrering av bokföringstransaktioner som inte skapas i övriga program-moduler
- Utskrift av bokföringsjournaler som skapats i övriga program-moduler
- Månadsavslut med moms- och arbetsgivar-redovisning och semesterlöneskuldsberäkning
- Alla erfoderliga listor (resultat, balans, huvudbok, verifikationer)
- Sökfunktioner av transaktioner
- Kontoplan
- Rutin för att skapa SIE-fil till bl.a. redovisningskonsult
- Avstämningsrutiner för kund- och levereantör-reskontror


Administration

Innehåller rutiner för bla.:
- Fakturering som kan sändas per brev, ePostas eller med e-fakturering mot vissa portaler
- Kundreskontra med kravrutin
- Inbetalningsrutin
- Kostnadsregistrering av leverantörsfakturor med OCR-kontroll och kontantkvitton
- Leverantörreskontra med betalningsspärr
- Utbetalningsrutin med filbetalning


Lön

Lönemodulen har en anpassning för målare och byggnadsarbetare vad gäller semesterhantering, helglön och arbetstidsförkortning
Systemet hanterar självklart även andra yrkesgrupper
Innehåller rutiner för bla.:
- Löneregistrering som kan sändas per brev eller ePostas
- Förskott, utlägg, materialuttag som visar sig vid löneregistrering
- Utbetalningsrutin med filbetalning
- Kontrolluppgift
- Lönestatistik
- Semesterlöneberäkning
- Personalregister
- Löneartsregister
- CSR-förfrågan
- Skattetabell


Entreprenad - för företag innom byggsektorn

Entreprenadmodulen är anpassad för företag inom byggsektorn och som är i behov av projektredovisning
All fakturering till kund och registrering av kostnader och tidredovisning samlas under angivet projekt och kan där analyseras
Projektredovisningen kan visas med påslag av fast belopp, fast procent eller med indirekta kostnader
Arbetsorder kan kopplas mot fler fakturamottagare (typ försäkringsskador)
Specialdokument såsom arbetsorder till personal, egenkontroll mm.. kan skrivas ut
Innehåller rutiner för bla.:
- Fakturering som kan sändas per brev, ePostas eller med e-fakturering mot vissa portaler
- Kostnadsregistrering av leverantörsfakturor med OCR-kontroll och kontantkvitton
- Tidregistrering
- Registrering av lageruttag
- Projektredovisning
- FaktureringskontrollAdministrativ Optimering admopt AB